142. Animacje plastyczne

Dopasowane do tematu imprezy oraz wieku dzieci.
Pod opieką naszych animatorów dzieci wycinają, lepią, malują przy pomocy przeróżnych technik…
Dokładny scenariusz zabawy przedstawiamy na życzenie.

Potrzebne miejsce: 3 na 6 m.
Nie potrzebuje dostępu do źródła prądu.

142. Animacje plastyczne