125. Budowanie z klocków

Budowanie konstrukcji z ogromnych klocków, pod opieką animatora.

Nie potrzebuje dostępu do źródła prądu.

125. Budowanie z klocków